Kurse gjermanisht

Llojet e kurseve që AIEx/ ÖSD zhvillon:

 

  • Kurse Normale – kohëzgjatja 7 javë/nën-niveli, 3 ditë në javë 
  • Kurse Intensive – kohëzgjatja 4 javë/nën-niveli, 5 ditë në javë
  • Kurse Super Intensive – kohëzgjatja 2 javë/nën-niveli, 5 ditë në javë
  • Kurse në Fundjavë – kohëzgjatja 7 javë/nën-niveli, 2 ditë në javë
  • Kurse Individuale – kohëzgjatja fleksibël, 3 ditë në javë
  • Grupe të vogla dhe Intensive – kohëzgjatja fleksibël, 5 ditë në javë
  • Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor – kohëzgjatja 14 javë, 5 ditë në javë

*të gjitha kurset e mësipërme përfshijnë në total 40 orë mësimore për nën-nivelet: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 përveç “Grupe të vogla dhe Intensive” dhe “Kurse Individuale”  që përfshijnë 20 orë mësimore, dhe 80 orë mësimore për nën-nivelet B2.1 dhe B2.2 si dhe Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor” që përfshijnë 80 orë mësimore

*1 orë mësimorë zgjat 55 minuta

*të gjitha kurset e mësipërme zhvillohen në nivelet A1 deri në B2

*niveli C1 zhvillohet vetëm individualisht (jo në grup) 

 

Gjithashtu, Austrian Institute of Excellence ka të drejtën ekskluzive për organizimin e provimeve të gjuhës Gjermane nga ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch). Diploma e ÖSD është një certifikatë e njohur në Bashkimin Europian (BE) dhe gjithashtu ndërkombëtarisht që vërteton njohuritë tuaja mbi gjuhën Gjermane.