Llojet e kurseve dhe oraret

Dëshironi të zotëroni njohuritë më cilësore të gjuhës Gjermane?  Jeni pikërisht në qendrën e duhur!

Llojet e kurseve Kohëzgjatja e një nën-niveli Ditët Orari
Kurse Super Intensive 2 javë Çdo ditë (nga e Hëna deri të Premten) 09:00-13:00
Kurse Intensive 4 javë Çdo ditë (nga e Hëna deri të Premten) 14:00-16:00
Kurse Normale 7 javë e Hënë – e Mërkurë – e Premte 17:00-19:00
Kurse Normale

7 javë

e Martë – e Enjte – e Shtunë 17:00-19:00
Kurse Normale 7 javë e Hënë – e Mërkurë – e Premte 19:00-21:00
Kurse Normale 7 javë e Martë – e Enjte – e Shtunë 19:00-21:00
Kurse në Fundjavë 7 javë e Shtunë – e Dielë 09:00-12:00
Kurse në Fundjavë 7 javë e Shtunë – e Dielë 13:00-16:00
Kurse Individuale

(20 orë mësimore)

Fleksibël e Hënë – e Mërkurë – e Premte 12:30-14:30
Kurse Individuale

(20 orë mësimore)

Fleksibël e Martë – e Enjte – e Shtunë 14:30-16:30
Grup i vogël dhe Intensiv 

(20 orë mësimore)

Fleksibël Çdo ditë (nga e Hëna deri të Premten) 09:00-11:00
Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor

(80 orë mësimore)

14 javë Çdo ditë (nga e Hëna deri të Premten) 13:00-15:00

15:00-17:00

*të gjitha kurset e mësipërme përfshijnë në total 40 orë mësimore për nën-nivelet: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 dhe 80 orë mësimore për nën-nivelet B2.1 dhe B2.2, ndërsa Kurse Individuale” “Grupe të vogla dhe intensive” përfshijnë 20 orë mësimore, dhe “Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor” përfshijnë 80 orë mësimore.

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

*të gjitha kurset e mësipërme zhvillohen në nivelet A1 deri në B2

*niveli C1 zhvillohet vetëm individualisht (jo në grup) 

 

  • Metoda e përdorur për zhvillimin e mësimdhënies është “Menschen” www.hueber.de/menschen (Libri i kursit + Libri i ushtrimeve dhe secila ka CD-në përkatëse).