Datat e provimeve për vitin 2024

Çdo provim ka një kohëzgjatje të përcaktuar. Për më shumë informacion vizitoni përshkrimin e niveleve të provimeve.