Datat e provimeve për vitin 2023

Provimet zhvillohen çdo muaj, për secilin nivel në 2 ditë, një ditë e përcaktuar për provimin me shkrim dhe një ditë për provimin me gojë. Çdo provim ka një kohëzgjatje të përcaktuar. Për më shumë informacion vizitoni përshkrimin e niveleve të provimeve.