osd-003-1-768x512
osd-002-768x512
osd-001-768x512
osd-004-768x601

Nivelet dhe provimet ÖSD


A1
ÖSD Zertifikat A1


A2
ÖSD Zertifikat A2


B1
ÖSD Zertifikat B1


B2
ÖSD Zertifikat B2


C1
ÖSD Zertifikat C1


C2
ÖSD Zertifikat C2

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Certifikata ÖSD është një dëshmi e nivelit gjuhësor të gjermanishtes, e njohur në rang ndërkombëtar dhe në përputhje me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGJ). ÖSD orientohet në direktiva ndërkombëtare (Këshilli Evropian) dhe ofron certifikim të standardizuar të njohurive gjuhësore. Qendra e licensuar e provimeve, ÖSD, si pjesë e Institutit Austriak të Ekselencës, është themeluar në Shtator të vitit 2015 dhe mundëson realizimin e provimeve të gjuhës gjermane nga niveli A1 deri në nivelin C1.