OSD

Nivelet dhe provimet ÖSD

Kujdes!

ÖSD- Termat e ekzaminimit nga 2015

A1 ÖSD Zertifikat A1 (bisher: Grundstufe Deutsch 1) A2 ÖSD Zertifikat A2 (bisher: Grundstufe Deutsch 2) B1 ÖSD Zertifikat B1 ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche B2 ÖSD Zertifikat B2 (bisher: Mittelstufe Deutsch) ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche C1 ÖSD Zertifikat C1 (bisher: Oberstufe Deutsch) ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche