Kurse E-learning

AIEx E-learning

-Dëshiron një kurs gjermanisht online, fleksibël dhe të aksesueshëm në çdo moment të ditës?

-E-learning është tashmë realiteti i ri i të mësuarit, një paketë mësimore e thjeshtë dhe e aksesueshme kudo, nga çfarëdolloj kompjuteri, celulari ose tablete që ka akses në internet.

-12 leksione për çdo nën-nivel, të ndara në 4 module, si dhe testime online pas çdo moduli për të testuar njohuritë e fituara.

-Por cilat janë avantazhet e E-learning?

1- Standardi: Edhe pse e ndjek kursin nga shtëpia jote, ose kudo ndodhesh, mësuesit dhe metodat janë të njëjtat me ato që zhvillohen në qendrën tonë.

2- Aksesueshmëria: Mund ta ndjekesh kursin e gjermanishtes nëpërmjet çfarëdolloj kompjuteri, tablete ose celulari, mjafton të kesh akses në internet.

3- Fleksibiliteti: Mund ta ndjekësh kursin në çfarëdo orari të ditës (ose natës), kurdo që ke kohë të lirë, dhe sigurisht, mund ta rishikosh sa herë të duash.

4- E-testing: Testim interaktiv në fund të çdo moduli për verifikimin e njohurive të fituara.

5- Orë këshillimi me mësues të kualifikuar të AIEx: Mundësia për t’u konsultuar me mësuesin/en për pyetje ose paqartësi.

6- Çmimi: Çmimi më i mirë krahasuar me cilindo kurs të gjuhës gjermane që ke parë deri tani.