Kurset në klasë

Dëshironi të zotëroni njohuritë më cilësore të gjuhës Gjermane?  Jeni pikërisht në qendrën e duhur!

Llojet e kurseve
Emërtimi Kohëzgjatja Frekuenca
Kurse normale 7 javë/ nën-niveli 3 ditë në javë
Kurse intensive 4 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kurse super intensive 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kurse në fundjavë 7 javë/ nën-niveli 2 ditë në javë
Kurse individuale Fleksibël 3 ditë në javë
Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor 14 javë 5 ditë në javë
Kurse Parapërgatitore 1 javë 3 ditë në javë
Kurse verore për fëmijë 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kampi veror i gjuhës gjermane për fëmijë 3 javë 5 ditë në javë

*të gjitha kurset e mësipërme përfshijnë në total 40 orë mësimore për nën-nivel, përveç “Kurseve Individuale” që fillojne me 20 orë mësimore, si dhe “Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor” që përfshijnë 80 orë mësimore.

*1 orë mësimorë zgjat 55 minuta

*të gjitha kurset e mësipërme zhvillohen në nivelet A1 deri në B2

*niveli B2 ndahet në 4 nën-nivele: B1+; B2.1; B2.2; B2.3

*niveli C1 zhvillohet vetëm individualisht (jo në grup)