Kurs në klasë

group of student

Instituti Austriak i Ekselences (AIEx) ofron kurse të gjuhës gjermane, të të gjitha niveleve dhe për të gjitha moshat.
Nëse jeni student, apo dëshironi të mësoni gjermanishten për karrieren tuaj apo për të kaluar kohën e lirë, Instituti ju ofron metoda bashkëkohore dhe mësues të kualifikuar për mësimin dhe mbrojtjen e gjuhës.

Llojet e kurseve

Emërtimi Kohëzgjatja Frekuenca
Kurse normale 10 javë/ nën-niveli 2 ditë në javë
Kurse intensive 6 javë/ nën-niveli 3 ditë në javë
Kurse super intensive 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kurse në fundjavë 10 javë/ nën-niveli 2 ditë në javë
Kurse individuale Fleksibël 3 ditë në javë
Kurs përgatitor për provim 1 javë 3-4ditë në javë
Kurse verore për fëmijë 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kampi veror i gjuhës gjermane për fëmijë 3 javë 5 ditë në javë

* të gjitha kurset e mësipërme përfshijnë në total 40 orë mësimore për nën-nivel, përveç “Kurseve Individuale” që fillojne me 20 orë mësimore

* 1 orë mësimorë zgjat 55 minuta

* të gjitha kurset e mësipërme zhvillohen në nivelet A1 deri në B2

* niveli B2 ndahet në 4 nën-nivele: B1+, B2.1, B2.2, B2.3

* niveli C1 zhvillohet vetëm individualisht (jo në grup)