Kontakt

Zyra Qëndrore AIEx-ÖSD:

Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, Godina C1, Nd.64, H.2, Kati 1, Tirana-Albania, Nr: 044813303

 

Qendra e kurseve AIEx-ÖSD:

Sheshi Wilson, Rr. Sulejman Delvina, Pranë Postes Nr 8