Procedura e Regjistrimit

 Si mund të regjistrohem për kurs?

Regjistrimi për kurs bëhet online në faqen tonë zyrtare www.aie-osd.al

Pasi të kryeni regjistrimin online do të kontaktoheni nëpërmjet adresës së email-it nga stafi ynë për vazhdimin e procedurës.

Për çdo paqartësi, mos ngurroni të na shkruani në kurse@aie-osd.al

Gjithashtu, zyra qëndrore ndodhet në adresën e mëposhtme:

Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, Godina C1, H.2, Kati 1, Zyra 4, 1017, Tiranë, Shqipëri

Orari i takimeve: E Hënë-E Premte, ora 08:00 – 10:00

Kontakt: 044 81 33 03

Si mund të regjistrohem për një provim?

Regjistrimi për provim bëhet online në faqen tonë zyrtare www.aie-osd.al

Pasi të kryeni regjistrimin online do të kontaktoheni nëpërmjet adresës së e-mail nga stafi ynë për vazhdimin e procedurës.

Për çdo paqartësi, mos ngurroni të na shkruani në office@aie-osd.al

Gjithashtu, zyra qëndrore ndodhet në adresën e mëposhtme:

Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, Godina C1, H.2, Kati 1, Zyra 4, 1017, Tiranë, Shqipëri

Orari i takimeve: E Hënë-E Premte, ora 08:00 – 10:00

Kontakt: 044 81 33 03