Datat e provimeve për vitin 2021

Provimet zhvillohen çdo muaj, për secilin nivel në 2 ditë, një ditë e përcaktuar për provimin me shkrim dhe një ditë për provimin me gojë. Çdo provim ka një kohëzgjatje të përcaktuar. Për më shumë informacion vizitoni përshkrimin e niveleve të provimeve.

 

*Vlerësim i përshpejtuar

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar për vlerësimin e përshpejtuar tani është e mundur. Për të marrë këtë shërbim duhet të bëni kërkesë të paktën 10 ditë para datës së provimit.
Ky shërbim ofrohet kundrejt një pagese shtesë prej 80 Euro.
Rezultati bëhet i njohur 10 ditë pasi ju keni kryer provimin pranë AIEx, nëse rezultati është pozitiv ju do të pajiseni me certifikatën brenda 2 ditëve pas shpalljes  së rezultatit.