Kurse parapërgatitore

Kurs përgatitor për provim

Përmes kurseve përgatitore keni mundësi të përgatiteni për të gjitha nivelet e provimeve ÖSD.

Ju mund të zgjidhni një kurs individual apo në mini-grup.