Provimet

Provimi Çmimi
A1 € 140.00(€ 70 me shkrim + € 70 me gojë)
A2 € 140.00 (€ 80 me shkrim + € 60 me gojë)
B1 (Total) € 150.00 (€ 60 për modul)
B2 (Moduli Pro) € 185.00 (€ 120 me shkrim + € 65 me gojë)
C1 € 200.00 (€ 130 me shkrim + € 70 me gojë)