Çmimet e provimeve

Provimi Çmimi
A1 €140.00 (€70 me shkrim + €70 me gojë)
A2 €140.00 (€80 me shkrim + €60 me gojë)
B1 €150.00 (€60 për modul)
B2 €185.00 (€120 me shkrim + €65 me gojë)
C1 €200.00 (€130 me shkrim + €70 me gojë)