Çmimet e provimeve për vitin 2024

Provimi Çmimi
A1 €150.00 (€80 me shkrim + €80 me gojë)
A2 €150.00 (€80 me shkrim + €80 me gojë)
B1 €170.00 (€70 secili modul me shkrim, €80 moduli me gojë)
B2 €190.00 (€125 me shkrim + €75 me gojë)
C1 €200.00 (€135 me shkrim + €75 me gojë)