Njohja e certifikatës ÖSD

Certifikata ÖSD është e njohur ndërkombëtarisht për njohuritë tuaja mbi gjuhën Gjermane:

 • në tregun e punës
 • në universitete dhe institucione të tjera arsimore
 • për procedura zyrtare si: marrje shtetësie, vize, lejeqëndrimi, etj.

në Austri:

 • si dëshmi e njohurive të gjuhës:
 • për leje qëndrimi (A1, bashkim familjar),
 • për të përmbushur kërkesat për marrëveshjen e integrimit (A2 ose B1),
 • për fitimin e shtetësisë austriake (B1)
 • si një kualifikim shtesë në Shërbimin Tregut të Punës (AMS) institucionet e tjera profesionale
 • qasja në universitetet austriake si provë e njohur e njohurive të gjuhës gjermane ( B2, C1 ose C2)

Në Botë

 • njohja shtetërore në Hungari, Republikën Çeke, Sllovaki)
 • Bashkimi familjar në Gjermani (A1)

 Nëse dëshironi të studioni në Austri, keni mundësinë të zgjidhni disa nga universitetet më të mira në botë. 

Të gjithë informacionin e nevojshëm për zgjedhjen e universitetit, tarifat, burimet e financimit, praktikat e pranimit etj, mund t’i gjeni duke klikuar linkun e mëposhtëm:

https://studyinaustria.at/en/

 

 

Njohja e gjuhës në Universitetet Austriake, Gjermane dhe Zviceriane

 

Universitetet Austriake
Universität B1 B2 C1 C2  
Boku Wien   X X    
Medizinische Universität Innsbruck   X      
Medizinische Universität Wien     X    
TU Graz     X    
Universität Graz     X    
Universität Innsbruck   X  x*    *für Master Translation
Universiät Klagenfurt   X  x*    *für Germanistik und Bachelor Lehramt C1
Universität Linz      X    
Universität Salzburg   X      
Universität Wien      X    
Veterinärmedizinische Universität Wien   X X    
Masterstudium DaF/DaZ an der Universität Wien     X    
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (B1)         ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) für folgende Studien anerkannt: einige Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition, und Musiktheorie
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien   X     Folgende Studien verlangen einen B2-Nachweis: einige Instrumentalstudien, Tonmeisterstudium, Bachelorstudium Gesang, Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Musikdramatische Darstellung, Musiktheaterregie, Schauspiel, Schauspielregie
Wirtschaftsuniversität Wien      X    
TU Wien      X    
Universitetet Gjermane
Universität B1 B2 C1 C2  
Otto-Friedrich-Universität Bamberg    X X  X  B1, C1 und C2 werden bei Bewerbung akzeptiert
Universität Bayreuth    X X    B1 und C1 werden bei Bewerbung akzeptiert
Humboldt-Universität zu Berlin      X    
Ruhr-Universität Bochum     X    
Universität Bonn       X  
Hochschule Bremen     X  X  
Hochschule Bremerhaven   X X  X  
Technische Universität Darmstadt     X    
Universität Erfurt       X X
Frankfurt School of Finance and Management    X X  X  
Justus-Liebig-Universität Gießen       X B2 und C1 werden bei Bewerbung akzeptiert
FernUniversität Hagen     X X  
Universität Hamburg     X    
Universität Hohenheim     X    
Technische Universität Ilmenau     X X  
Universität Karlsruhe (TH)     X    
Universität Leipzig     X X C2 für alle wirtschaftlichen Studiengänge
Universität zu Lübeck     X    
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg       X  
Johannes Gutenberg Universität Mainz     X    
TU Bergakademie Freiberg     X    
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg     X    
Universität Passau     X   ausreichend zur Zulassung, Immatrikulation vorbehaltlich des Nachweises von DSH-2 oder gleichwertig
Universität Potsdam     X    
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart     X X  
Hochschule Vechta     X    
Bauhaus Universität Weimar     X    
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg     X X  
Universitetet Zviceriane
Universität B1 B2 C1 C2  
Universität Zürich     X  X  
Universität St. Gallen     X  X  C1 Bachelor, C2 Master
ETH Zürich     X  X  Master
Universität Luzern     X  X  
Universitetet në Tirolin Jugor
Universität  B1  B2 C1  C2  
Freie Universität Bozen    X