Korrigjim i përshpejtuar

Korrigjim i përshpejtuar ose ndryshe “Express Bewertung” është një shërbim, i cili ju mundëson të merrni rezultatet e provimit brenda një afati më të shkurtër, për 10 ditë pune (14 ditë kalendarike).

Pasi ju bëhet i njohur rezultati, nëse jeni kalues, ju do të pajiseni me certifikatë (të plotë ose modulare), brenda 3 ditëve (ditë pune).

 

Provimi Çmimi
A1 €80.00
A2 €80.00
B1 €90.00
B2 €90.00
C1 €100.00