Kurs përgatitor për provim

Students

Përmes kurseve përgatitore keni mundësi të përgatiteni për të gjitha nivelet e provimeve ÖSD.
Ju mund të zgjidhni një kurs individual apo në mini-grup.

 

Tipi i kursit Çmimi për kurs përgatitor për provime
Kurs individual + Librat 30.890L
Kurs në mini-grup + Librat 14.800L

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta