Kurse online

Group of student

Instituti Austriak i Ekselences (AIEx) ofron kurse të gjuhës gjermane, të të gjitha niveleve dhe për të gjitha moshat. Nëse jeni student, apo dëshironi te mësoni gjermanishten për karrieren tuaj apo për të kaluar kohën e lirë, Instituti ju ofron metoda bashkëkohore dhe mësues të kualifikuar për mësimin dhe mbrojtjen e gjuhës. Metodat më të fundit për të mësuar gjuhën gjermane online me të njëjtin standard si të ishit në klasë.

 

Llojet e kurseve
 

Emërtimi Kohëzgjatja Frekuenca
Kurse normale 10 javë/ nën-niveli 2 ditë në javë
Kurse intensive 6 javë/ nën-niveli 3 ditë në javë
Kurse super intensive 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kurse në fundjavë 10 javë/ nën-niveli 2 ditë në javë
Kurse individuale Fleksibël 3 ditë në javë
Kurs përgatitor për provim 1 javë 3-4ditë në javë
Kurse verore për fëmijë 2 javë/ nën-niveli 5 ditë në javë
Kampi veror i gjuhës gjermane për fëmijë 3 javë 5 ditë në javë