Kursi përgatitor për fëmijë dhe adoleshentë

teenagers

Në Instituti Austriak i Ekselences (AIEx) ofron kurse të gjuhës gjermane, të të gjitha niveleve dhe për të gjitha moshat.
Nëse jeni student, apo dëshironi të mësoni gjermanishten për karrieren tuaj apo për të kaluar kohën e lirë, Instituti ju ofron metoda bashkëkohore dhe mësues të kualifikuar për mesimin dhe mbrojtjen e gjuhës.
Kurs për fëmijë, mosha: 6-12 vjeç
Kurs për adoleshentë: mosha 12-16 vjeç