Kursi Veror Gjermanisht per Teenager

Dëshironi të zotëroni njohuritë më cilësore të gjuhës Gjermane?  Jeni pikërisht në qendrën e duhur!

 

Llojet e kurseve
Emërtimi Kohëzgjatja Nivelet e Kurseve
Kurse ekstensive 3 dite/jave 40 ore
(120 minuta + pushim)
A1-B1
Kurse intensive 5 dite/jave 40 ore
(240min + pushim)
A1-B1