Çmimet

Llojet e kurseve Çmimi për nën-nivel Grupi (nr. i personave)
Kurse Super Intensive 14,000 lekë 8 – 12 persona
Kurse Intensive 14,000 lekë 8 – 12 persona
Kurse Normale 14,000 lekë 8 – 12 persona
Kurse në Fundjavë 15,900 lekë 8 – 12 persona
Kurse Individuale 36,000 lekë 1 person
Grup i vogël dhe Intensiv 18,000 lekë 4 persona
Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor 31,000 lekë 4 persona

 

*çmimet e mësipërme janë çmimet standarde për grupet me 8 – 12 persona nga niveli A1 në B1, (përveç “Kurseve Individuale”, “Grup i vogël dhe intensiv” dhe “Kurse për profesionet e kujdesit shëndetësor”)

*për grupet me më pak se 8 persona çmimi është si më poshtë:

 

Grupi (nr. i personave) Çmimi për nën-nivel Orë mësimore për nën-nivel
7 16,000 lekë/person 40
6 18,000 lekë/person 40
5 22,000 lekë/person 40
4 18,000 lekë/person 20
3 20,000 lekë/person 20
2 22,000 lekë/person 20

 

*për nivelin B2 kurset mund të zhvillohen me mësues shqiptarë të kualifikuar të AIEx ose me lektorë gjerman sipas çmimeve më poshtë:

*niveli B2 përbëhet nga 4 nën-nivele me nga 40 orë mësimore secili

 

Kurse të nivelit B2 me mësues “NATIVE SPEAKER”

Grupi (nr. i personave) Çmimi për nën-nivel Orë mësimore për nën-nivel
6 28,000 lekë/person 40
8 21,000 lekë/person 40
12 14,000 lekë/person 40
Individual 48,000 lekë/person 20

 
Kurse të nivelit B2 me mësues shqiptar

Grupi (nr. i personave) Çmimi për nën-nivel Orë mësimore për nën-nivel
6 24,500 lekë/person 40
8 18,400 lekë/person 40
12 14,000 lekë/person 40
Individual 44,000 lekë/person 20