Çmimet

Tabela e çmimeve për kurset me 8-12 pjesëmarrës, për çdo nën-nivel; nga A1 deri në B1+
Ditët Çmimi për nën-nivel Orë mësimore për nën-nivel
e hënë – e premte 14.000  lekë 40
e shtunë & e dielë 15.000  lekë 40

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta
*secili nivel ndahet në 2 nën-nivele (p.sh niveli A1 = A1.1 dhe A1.2)

 

Tabela e çmimeve për grupet e vogla, për nivelet nga A1 deri në B1+
Nr. i pjesëmarrësve             Orë mësimore             për  nën-nivel        Çmimi për nën-nivel     (e hënë – e premte)      Çmimi për nën-nivel     (e shtunë & e dielë)
7 40 16.000 lekë 17.000 lekë
6 40 18.000 lekë 19.000 lekë
5 40 21.000 lekë 22.000 lekë
4 40 29.000 lekë 30.000 lekë
3 40 37.000 lekë 38.000 lekë
2 40 50.000 lekë 51.000 lekë

*secili nivel ndahet në 2 nën-nivele (p.sh niveli A1 = A1.1 dhe A1.2)

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

 

Tabela e çmimeve për nivelin B2
Nr. i pjesëmarrësve Orë mësimore Çmimi për nën-nivel

(e hënë – e premte)

Çmimi për nën-nivel

(e shtunë & e dielë)

8-12 60 21.000 lekë 22.500 lekë
7 60 27.000 lekë 28.500 lekë
6 60 29.500 lekë 31.000 lekë
5 60 34.500 lekë 36.000 lekë
4 60 48.000 lekë 49.500 lekë
3 60 60.000 lekë 61.500 lekë
2 60 87.000 lekë 88.500 lekë

*niveli B2 ndahet në – 2 nën-nivele: B2.1; B2.2

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

 

 

Tabela e çmimeve për kurset individuale
  Për nivelet nga A1 deri në B1 Për nivelin B2 dhe C1
Çmimi për 1 orë mësimore 2.500  lekë 3.000 lekë

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

*kurset individuale zhvillohen duke filluar nga 20 orë mësimore