ÖSD ka vizituar Memorial International School.

ÖSD ka vizituar Memorial International School. Me nxënësit e kësaj shkolle patëm mundësinë të flisnim mbi  gjermanishten, kurset dhe certifikimet e ÖSD, si dhe mundësitë e studimit në Universitetet Austriake.  Për ne ishte kënaqësi takimi me kaq shumë nxënës që dëshironin të mësonin gjermanisht dhe të studionin në Austri.

Faleminderit për Ftesën!