Kurse parapërgatitore

Çfarë janë kurset parapërgatitore?

Kurset parapërgatitore janë kurset që zhvillohen në kuadër të ndihmës së pjesëmarrësve të provimeve të ÖSD. Kurset kanë në përbërje modele testesh që ndihmojnë kandidatin/kandidaten në familjarizimin me modelin e testit të ÖSD, me nivelin e vështirësive, kërkesat dhe mënyrat e vlerësimit të provimit. Për çdo nivel kemi kurse parapërgatitore që zgjasin 9 orë mësimore dhe zhvillohen gjithmonë një javë përpara datës së provimit. Për çdo kurs, kandidati pajiset me një libër ushtrimesh i cili është i ndërtuar posaçërisht për provimin, metodë që vjen direkt nga ÖSD Wien.

Si zhvillohen kurset parapërgatitore?

Kurset parapërgatitore janë një format kursi i cili zhvillohet 1 javë para datës së përcaktuar të provimeve të certifikimit, për t’i ardhur në ndihmë të gjithë kandidatëve të cilët dëshirojnë që përgatitja e tyre për provim të jetë optimale.

Sa kushton kursi parapërgatitor?

Kursi zgjat 3 ditë, ku në çdo ditë seanca zgjat 3 orë. Kursi në total (pra 3 seancat) kushton 12.000 Lekë (të reja).

  • (Librat janë të përfshirë brenda pagesës prej 12.000 Lekë)