Kurse parapërgatitore

Çfarë janë kurset parapërgatitore?

Kurset parapërgatitore janë kurset që zhvillohen në kuadër të ndihmës së pjesëmarrësve të provimeve të ÖSD. Kurset kanë në përbërje modele testesh që ndihmojnë kandidatin/kandidaten në familjarizimin me modelin e testit të ÖSD, me nivelin e vështirësive, kërkesat dhe mënyrat e vlerësimit të provimit. Për çdo nivel kemi kurse parapërgatitore që zgjasin 9 orë mësimore. Për çdo kurs, kandidati pajiset me një libër ushtrimesh i cili është i ndërtuar posaçërisht për provimin, metodë që vjen direkt nga ÖSD Wien.

Sa kushton kursi parapërgatitor?

Kursi zgjat 3 ditë, ku në çdo ditë seanca zgjat 3 orë. Kursi në total (pra 3 seancat) kushton 250 Euro.

  • (Librat janë të përfshirë brenda pagesës)