F.A.Q.

Cilat lloje kursesh ofrohen pranë Qëndres së Kurseve të Gjuhës Gjermane ?

Qendra Kurseve të Gjuhës Gjermane ofron kurse me kohëzgjatje të ndryshme, të cilat kategorizohen si më poshtë:

• Kurse Normale: 6 orë/javë → Kohëzgjatja: rreth 10 javë
• Kurse Intensive: 9 orë/javë → Kohëzgjatja: rreth 5 javë
• Kurse Superintensive²: 15 orë/javë → Kohëzgjatja: rreth 3 javë

• Kurse për fëmijë (8 – 12 vjeç)
• Kurse për adoleshentë (12 – 16 vjeç)
• Kurse për të rritur (mbi 16 vjeç)

Sa kushton kursi?

Kurset në Qëndrën e Kurseve të Gjuhës Gjermane kushtojnë 14.000 lekë(të reja)/nënnivel.

Për listën e detajuar të çmimeve klikoni linkun: https://aie-osd.al/meso-gjermanisht/cmimet/

Si mund të regjistrohem?

Regjistrimi realizohet online në faqen tonë në web. Ju duhet të klikoni në menu në rubrikën Regjistrohu- Regjistrohu për Provim ose Kurs. Pasi të plotësoni të dhënat tuaja , stafi ynë do t’ju kontaktojë.

Për t’u regjistruar nevojitet mjeti i identifikimit të personit të interesuar. Regjistrimi duhet bërë deri në 4 javë përpara datës së provimit. https://aie-osd.al/regjistrim-per-provim-osd/

Si mund t'a përcaktoj nivelin tim?

Nëse keni njohuri paraprake të gjuhës gjermane, keni berë kurs diku, e keni mësuar në shkollë apo privatisht, ne ofrojmë mundësinë e një testi online pa pagesë i cili ju ndihmon në përcaktimin e nivelit tuaj.

Për përcaktimin e niveleve klikoni:

https://www.hueber.de/menschen/einstufungstest

https://www.hueber.de/sicher/einstufungstest

Çfarë janë kurset parapërgatitore?

Kurset parapërgatitore janë kurset që zhvillohen në kuadër të ndihmës së pjesëmarrësve për provimet Ösd. Kurset kanë në përbërje modele testesh që ndihmojnë kandidatin/kandidaten në familjarizimin me modelin e provimit të Ösd, me nivelin e vështirësive, kërkesave dhe mënyrave të vlerësimit të një provimi. Për çdo nivel kemi kurse parapërgatitore që zgjasin 9 orë mësimore dhe zhvillohen gjithmonë një javë përpara datës së provimit. Për çdo kurs, kandidati pajiset me një libër ushtrimesh i cili është i ndërtuar posaçërisht për provimin, metodë që vjen direkt nga ÖSD Wien.https://aie-osd.al/regjistrim-per-kurs-parapregatitore/

A njihet certifikata ÖSD nga ambasada gjermane?

Çdo nivel i ÖSD njihet nga të gjitha ambasadat e vendeve gjermanisht-folëse, konkretisht nga ambasada gjermane, austriake dhe zviceriane.

Cili është afati për të marrë certifikatën ÖSD?

Pas mbylljes së procesit të provimeve, procesi i vlerësimeve zgjat deri në 5 javë.

Cili është afati për të marrë rezultatin e provimit?

Pas mbylljes së procesit të provimeve, procesi i vlerësimeve zgjat deri në 7 javë.

Sa herë mund të përsëritet një provim?

Provimi mund të përsëritet disa herë brenda një viti kalendarik. Për provimet që ndahen në disa pjesë (module) përbërëse, plotësimi i të gjitha moduleve duhet bërë brenda një viti kalendarik përndryshe nuk është më i vlefshëm asnjë prej tyre.