ÖSD

Nivelet dhe provimet ÖSD

Kujdes!

ÖSD- Termat e ekzaminimit nga 2015

A1 ÖSD Zertifikat A1 (bisher: Grundstufe Deutsch 1)

A2 ÖSD Zertifikat A2 (bisher: Grundstufe Deutsch 2)

B1 ÖSD Zertifikat B1
ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche

B2 ÖSD Zertifikat B2 (bisher: Mittelstufe Deutsch)
ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche

C1 ÖSD Zertifikat C1 (bisher: Oberstufe Deutsch)
ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche